Ce face un consilier local?

Un consilier bun știe cum funcționează consiliul și autoritatea publică locală, își cunoaște drepturile și pârghiile de care poate face uz și reprezintă alegătorii și partidul din care face parte. Acesta pune pe agenda consiliului problemele oamenilor, consultă și raportează cetățenilor despre rezultatele obținute, propune proiecte de decizii, participă la dezbateri și folosește instrumentele oficiale de care dispune.  Merge la evenimente comunitare și, cel mai important, lucrează în folosul cetățenilor pe parcursul întregului mandat, menține constant comunicarea cu aceștia și se asigură că fiecare alegător știe cum să-l contacteze în caz de necesitate. Iată câteva cele mai importante pârghii de care dispune un consilier:

  • lansează iniţiative și propuneri în scris consiliului municipal;
  • participă la dezbateri, să facă apeluri, să adreseze întrebări celor care raportează şi preşedintelui şedinţei;
  • argumentează propunerile pe care le face;
  • prezintă informații despre starea actuală a lucrurilor (note informative);
  • propune și face observații privind ordinea de zi a şedinţei consiliului şi modul în care sunt examinate chestiunile de pe agenda consiliului;
  • vine cu îmbunătățiri și completări la proiectele decizii şi alte acte prezentate pentru aprobare consiliului;
  • solicită examinarea în cadrul ședințelor consiliului a dărilor de seamă sau informaţiilor prezentate de orice organ şi persoană cu funcţie de răspundere care este subordonată consiliului;
  • propune consiliului verificarea  modului în care persoanele fizice şi juridice execută deciziile acestuia;
  • participă cu drept de vot consultativ la examinarea oricăror chestiuni privind interesele cetățenilor pe care îi reprezintă, fie că acestea sunt analizate și discutate de către autoritățile administrației centrale de specialitate (AAPC) sau administrația publică locală (APL) ș.a.

În componența Consiliului Municipal Chișinău intră 51 de consilieri. În funcție de numărul de locuitori al unei localități variază și numărul consilierilor locali.  După constituirea consiliului, consilierii pot forma fracțiuni, alianțe sau blocuri. Fracțiunile se formează, de regulă, la prima ședință de constituire a consiliului și constă din cel puțin 3 consilieri. Consiliul Municipal Chișinău (CMC) are dreptul la inițiativă și decide problemele de interes local și municipal. În continuare, vezi ce competențe are CMC.

Bibliografie: 

Distribuie