Drumurile și trotuarele sunt prioritatea numărul unu a locuitorilor municipiului Chişinău. 68% din respondenţii unui sondaj au menţionat problema calităţii proaste a drumurilor (48%) și trotuarelor (20%). Locuitorii sectoarelor Ciocana și Botanica sunt cei mai deranjaţi de acestea.

Victor Chironda
Victor Chironda
Care este strategia Dvs pentru drumuri calitative? Care vor fi traseele principale care vor fi reparate? Care sunt costurile estimate și sursa fondurilor?

Administrarea drumurilor include patru direcții de activitate, după cum urmează:

 1. Planificare curentă – revizuirea caietelor de sarcini, organizarea transparentă a concursurilor și neadmiterea la reparația drumurilor a companiilor care au eșuat anterior. Instituirea unui sistem de raportare online a principalelor probleme, inclusiv a gropilor care necesită intervenții urgente.
 2. Planificare strategică – vom elabora un plan multianual care va cuprinde lucrările de reparație şi întreținere pentru fiecare stradă. Planul va fi elaborat și promovat rațional, consecvent, transparent și incluziv. În funcţie de tipul lucrărilor, vom elabora bugetul şi investiţiile necesare pentru fiecare perioadă de timp. Vom solicita Guvernului formarea unui grup de lucru pentru implementarea construcţiei şoselei de centură a mun. Chişinău.
 3. Finanțare – sunt minim 3 surse disponibile: (i) bugetul central – vom solicita continuarea descentralizării Fondului Rutier, pentru a obține mai multe fonduri pentru oraș din accizele pentru combustibil, la care contribuie nemijlocit și locuitorii orașului; (ii) bugetul local – vom majora veniturile la bugetul municipal (administrarea eficientă a proprietăţilor municipale, încasarea eficientă a impozitelor şi sancţionarea celor care se eschivează de la plata impozitelor, revizuirea taxelor locale în funcţie de priorităţile de dezvoltare a oraşului); (iii) surse externe – vom coopera strâns cu instituțiile financiare internaționale pentru a atrage resurse la condiții avantajoase.
 4. Reparații capitale după proiecte bine gândite și monitorizate eficient; reparaţii curente efectuate la timp, pentru a asigura exploatarea optimală a drumurilor urbane. Trebuie prevenite cazurile când lucrările sunt efectuate necalitativ. În acest sens, contractarea lucrărilor de reparaţie a drumurilor trebuie să includă prevederi privind calitatea şi termenul de garanţie la învelişul de asfalt, precum şi garanţii financiare privind repararea prejudiciilor dacă lucrările au fost făcute necalitativ. 
 5. Exploatare eficientă – durata de funcţionare a drumurilor poate fi prelungită dacă vom respecta regulile de exploatare a drumurilor: (i) restricționarea accesului camioanelor care depășesc limitele la sarcina pe osie, (ii) introducerea inspecției sistematice a infrastructurii de siguranță rutieră, (iii) modernizarea întreținerii de iarnă.

Inițial vom realiza o evaluare a stării și necesităților de reparație a principalelor străzi din fiecare sector, apoi vom prioritiza lucrările de reparație în funcție de capacitatea de trafic motorizat și pietonal al fiecărei străzi. 

Care este strategia Dvs. pentru trotuare calitative? Care vor fi primele trotuare care vor fi reparate? Care sunt costurile estimate și sursa fondurilor? 

Întreţinerea trotuarelor este parte componentă a întreținerii infrastructurii rutiere. Respectiv, vom aplica exact măsurile din punctul precedent. 

Vom adopta Ghidul de Design al Străzilor în calitate de document de bază pentru elaborarea proiectelor de renovare a străzilor. 

Suplimentar, vom prevedea implicarea agenților comerciali în întreținerea trotuarelor. Acest lucru poate fi realizat fie obligarea agentului economic să întreţină trotuarul adiacent localului, fie prin stabilirea unor taxe adecvate pentru autorizația de funcționare. Aceste mijloace vor fi alocate exclusiv pentru finanțarea infrastructurii pietonale din adiacența plătitorului.

Vom crea un un Fond Municipal de Mobilitate în care vor fi direcționate veniturile din parcările cu plată și amenzile pentru încălcarea regimului de parcare. Banii acumulați în acest fond vor fi direcționați exclusiv pentru îmbunătățirea trotuarelor, transportului public și a infrastructurii pentru biciclete.


Vitalii Voznoi
Vitalii Voznoi
Care este strategia Dvs. pentru drumuri calitative? Care vor fi traseele principale care vor fi reparate? Care sunt costurile estimate și sursa fondurilor?
 1. Problema cea mai importantă în construcția drumurilor este, în primul rând, conformitatea lucrărilor efectuate cu standardele stabilite în repararea și construcția drumurilor noi. În al doilea rând, perioada de garanție ar trebui să fie de cel puțin 5 ani (acum la repararea drumurilor, de exemplu, pe b-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, termen de garanție constituie 1 an, dar nici această perioadă nu este respectată). Drumurile trebuie să fie reparate chiar și în stadiul încălcărilor inițiale, este mult mai ieftin și pentru oraș, și pentru transportul public chiar și pentru proprietarii de autovehicole. Dar pentru aceasta trebuie să existe un sistem de monitorizare din partea reprezentanților Direcției Transporturilor. Indicatorul principal trebuie să fie nu numărul de drumuri reparate, ci calitatea drumurilor actuale. Un subiect separat este cantitatea de „carosabilă” de care avem nevoie (cred că în partea centrală a orașului trebuie să reducem această cifră în favoarea spațiilor pietonale și trotuare).
 2. Este necesar de efectuat un monitoring stării drumurilor publice și, în funcție de strategia aleasă și de disponibilitatea resurselor financiare, de stabilit prioritățile pentru reparația drumurilor vechi și construcția de noi (inclusiv un drum ocolitor).
 3. Este greu de spus cât de multe resurse financiare vor fi necesare pentru a atinge o situație normală. În orice caz, fondurile care se colectează pentru reparații ar trebui să aibă surse permanente de finanțare. În ceea ce privește aceste surse – în primul rând, municipalitatea trebuie să ridice problema redistribuirii fondului rutier republican (acum nu primim bani de acolo, deși plătim impozite mai mult decât alții). În al doilea rând, aceste fonduri ar trebui gestionate de către direcția financiară (dar nu de către direcția transporturilor, care ar trebui să aibă responsabilități și autorități complet diferite). Da, fondurile partenerilor străini pot fi o sursă suplimentară, dar dacă se creează reguli corecte de joc, pot fi parteneri din țările CSI, precum și din țări mai îndepărtate, care vor oferi condiții mai bune pentru calitatea muncii și performanța financiară. Cu toate acestea, indiferent cine construiește, ar trebui exclusă o schemă de corupție, în care costul inițial al lucrării crește de mai multe ori.
Care este strategia Dvs. pentru trotuare calitative? Care vor fi primele trotuare care vor fi reparate? Care sunt costurile estimate și sursa fondurilor?

Tot ceea ce am spus cu privire la reparațiile rutiere este la fel de valabil și pentru trotuare. Singura diferență este că ar trebui să existe mai multe trotuarele și că acestea nu trebuie absorbite de către agenți economici. Ca și în cazul drumurilor, trotuarele publice trebuie să fie monitorizate. Cel mai probabil, aceștia tot ar trebui să fie transferați în responsabilitatea Direcției Transporturilor (acum, reieșind din declarațiile experților, drumurile, trotuarele și spațiile verzi adiacente sunt direct legate de 5 „departamente” diferite – Direcția Locativ-Comunală, Direcția Transporturilor, Autosalubritate, Exdrupo, Spații Verzi) . Dar numai după cercetări adecvate și discuții publice.

Sunt de acord cu experiența anilor precedenți (2013-2015), când cel puțin 10% din totalul fondului de reparații rutiere a fost alocat pentru trotuare. Dar, având în vedere starea îngrozitoare și necesitatea creșterii numărului de trotuare (în plus, luând în considerare cerințele crescânde ale calității acestora, inclusiv pentru categoriile de cetățeni cu mobilitate redusă) – această cifră ar trebui să fie majorată până la 15%.


Teodor Cârnaț
Teodor Cârnaț
Care este strategia Dvs. pentru drumuri calitative? Care vor fi traseele principale care vor fi reparate? Care sunt costurile estimate și sursa fondurilor?
 • Identificarea cerințelor funcționale și structurale ale materialului ce se utilizează pentru pavarea străzilor, proprietățile acestuia, grosimea, dar și specificațiile de construcție pentru a obține o viață mai lungă a acestora – toate țin de obiective ce trebuie luate în calcul în acest domeniu. La fel, se vor identifica și utiliza alternative de proiectare a drumurilor în vederea determinării soluției preferate în ceea ce privește costul, impactul asupra mediului, dar și nevoile societății.

Strategia noastră în creșterea calității și a creșterii longevității drumurilor poate fi obținută cu creșterea treptată a calității construcției și revizuirea atentă a specificațiilor de construcție, inclusiv prin implementarea planurilor de asigurare a calității eficiente, construcția, reabilitarea sau reconstrucția în conformitate cu standardele în vigoare, prevenirea neglijențelor și monitorizarea corespunzătoare la fața locului la toate etapele de producție, utilizarea tehnologiilor inovatoare și emergente pentru a îmbunătăți calitatea acestora.

Trasee: se va face un studiu complex și vom identifica traseele care sunt prioritare de a fi reabilitate, reconstruite sau construite. 

Sursa fondurilor: atragerea fondurilor europene, parteneriat public-privat, din bugetul municipal.

Care este strategia Dvs. pentru trotuare calitative? Care vor fi primele trotuare care vor fi reparate? Care sunt costurile estimate și sursa fondurilor? 
 • Trotuarele bine proiectate pot promova utilizarea dinamică a acestora, aducând valoare cartierelor și încurajeze interacționa comunității. Iar pentru a avea trotuare calitative, noi ne vom concentra să fie luate în considerare anumiți factori precum: utilizarea potrivită a terenului adiacent, tipologia străzii, scara clădirilor, traficul, și circulația pietonilor să fie în siguranță și accesibilă. Indiferent dacă este trotuar de comerț sau verde, dinamic sau lejer, este important să contribuie la interesul și diversitatea Chișinăului și a cartierelor. Astfel, acordând prioritate trotuarelor, vom permite și încuraja oamenii să fie mai activi fizic, să fie accesibile și utilizate comod căruțurile pentru copii, căruțurile pentru persoane cu nevoi speciale etc. 

Trotuare: se va face un studiu complex și vom identifica trotuarele care sunt prioritare de a fi reabilitate, reconstruite sau construite. 

Sursa fondurilor: atragerea fondurilor europene, parteneriat public-privat, din bugetul municipal.


Alexandru Fetescu
Alexandru Fetescu
Care este strategia Dvs. pentru drumuri calitative? Care vor fi traseele principale care vor fi reparate? Care sunt costurile estimate și sursa fondurilor?

Calitatea drumurilor  este boala cronică a tuturor localităților din componența municipiului Chișinău. Aceasta rezultă din lipsa unui management calitativ în cadrul administrației municipale, din corupția la nivelul licitațiilor și controlului calității lucrărilor.  

Consider că decizia privind sectoarele de drum, care trebuie reabilitate în mod prioritar trebuie să aparțină cetățenilor. Vom lansa platforme de comunicare cu locuitorii orașului, pe care vom consulta opinia lor asupra ordinii și priorității proiectelor de reabilitare a drumurilor, însoțite de analize privind numărul de automobile care traversează zilnic acele porțiuni de drum, numărul de locuitori vizați, impactul asupra fluidizării traficului în oraș ș. a.

În ceea ce privește sursa fondurilor pentru aceste lucrări, vom putea să pornim chiar de la sumele disponibile în bugetul municipal, dar cu o abordare diferită în privința implementării. Proiectele de reparație a carosabilului vor fi însoțite, în mod obligatoriu, de componente de reabilitare a rețelelor inginerești, a trotuarelor și a parcărilor adiacente. O altă soluție pe care o examinăm la momentul actual este un parteneriat PP în ceea ce ține de construcția șoselei de centură a Chișinăului.

Care este strategia Dvs. pentru trotuare calitative? Care vor fi primele trotuare care vor fi reparate? Care sunt costurile estimate și sursa fondurilor? 

După cum am spus mai sus, problema trotuarelor, la fel ca problema drumurilor va fi soluționată în comun cu locuitorii și în coordonare cu toate instituțiile care gestionează proiecte de canalizare, apeducte, rețele utilitare, așa încât să nu se repare azi drumul, iar mâine apeductul. Principalele surse de finanțare care vor fi direcționate pentru aceste proiecte sunt bugetul municipal, parteneriate publice-private, împrumuturi de la instituțiile financiare.


Vitalie Marinuţă
Vitalie Marinuţă
Care este strategia Dvs. pentru drumuri calitative? Care vor fi traseele principale care vor fi reparate? Care sunt costurile estimate și sursa fondurilor?
Care este strategia Dvs. pentru trotuare calitative? Care vor fi primele trotuare care vor fi reparate? Care sunt costurile estimate și sursa fondurilor? 

 

La primele două întrebări nu pot să dau un răspuns concret dat fiind faptul că nu am activat nici eu, nici membrii echipei mele nemijlocit în Primăria municipiului Chișinău. Cu regret, trebuie de constatat că atât transportul public, cât și drumurile capitalei sunt într-o stare deplorabilă și un impediment în dezvoltarea orașului. În ultimii ani lucrările de reparație a străzilor au fost făcute haotic și necalitativ. Putem constata că planificările reparațiilor drumurilor au fost făcute reeșind din interese electorale sau a grupărilor financiar-economice, care au activat și activează pe lângă Primărie.

Din aceste considerente, pentru mine este vital de a recondiționa drumurile din Chișinău și suburbii și a dezvolta o rețea modernă de transport public, care ar corespunde necesităților tuturor locuitorilor după o analiză profesională. Pentru aceasta:

 

 1. Vom reanaliza și reevalua starea drumurilor din oraș inclusiv a trotuarelor și vom elabora un Plan de reparație capitală a acestora, inclusiv reamenajarea intersecțiilor pentru fluidizarea transportului auto, asigurarea securității pietonilor și cicliștilor.
 2. Vom reanaliza, reevalua și ulterior vom face ajustările necesare în sistemul de semafoare din oraș pentru a gestiona mai eficient traficul în orele de vârf.
 3. Vom aplica un sistem eficient de monitorizare și control a executării lucrărilor de reparație și menținere a stării drumurilor.
 4. Vom menține tarifele la transportul public accesibile pentru marea majoritate a locuitorilor orașului. Compensarea cheltuielilor de transport pentru categoriile de persoane social-vulnerabile.
 5. Vom asigura iluminare pe toate străzile și în curțile blocurilor locative.

 


Valeriu Munteanu
Valeriu Munteanu
Care este strategia Dvs. pentru drumuri calitative? Care vor fi traseele principale care vor fi reparate? Care sunt costurile estimate și sursa fondurilor?

Majoritatea străzilor din Chișinău trebuie modernizate iar lucrările trebuie făcute temeinic, altfel decât a fost reabilitat bul. Ștefan cel mare și Sfânt, care este plin de valuri de asfalt. Trebuie continuate și dezvoltate proiectele inițiate cu BERD și BEI de reabilitate a unor străzi din centrul mun. Chișinău și aplicate altele, la diferiți finanțatori și donatori străini. Este poate cea mai costisitoare lucrare de reabilitare a municipiului, iar sumele care pot fi absorbite pentru următorii/primii 4 ani se ridică la aproximativ 50 mln euro. Sursele locale sunt suficiente doar pentru întreținerea normală a drumurilor. Împreună cu autoritățile centrale vom munci la dezvoltarea proiectelor de construcție a șoselelor de centură a orașului, extrem de necesare. Și acestea vor fi realizate din finanțări străine.

 

Care este strategia Dvs. pentru trotuare calitative? Care vor fi primele trotuare care vor fi reparate? Care sunt costurile estimate și sursa fondurilor?

Trotuarele sunt într-o stare chiar mai jalnică decât drumurile, având o vechime de 25-40 de ani, fără nici o reparație. Acestea intră într-un pachet cu drumurile și vor fi reabilitate împreună cu strada sau separat, după caz.


Andrei Năstase
Andrei Năstase
Care este strategia Dvs. pentru drumuri calitative? Care vor fi traseele principale care vor fi reparate? Care sunt costurile estimate și sursa fondurilor?

Problema drumurilor din Chișinău este foarte veche, o problema care până în acest moment nu a fost rezolvată. Bugetul municipiului este insuficient pentru orice fel de proiect serios de reabilitare. Și spun proiect serios pentru că rețeaua de drumuri din Chișinău măsoară peste 1500 de kilometri de drum și 90% din această rețea este compromisă. Fiecare locuitor al Chișinăului trebuie să știe că reabilitarea serioasă a fiecărui kilometru de drum, la standarde europene, presupune costuri care se învârt în jurul sumei de 500 000 de euro, în funcție de gradul de degradare a drumului. Să facem un calcul simplu și vom înțelege cu adevărat această problemă. Bugetul anual al Chișinăului este mic, de doar 4 miliarde de lei, iar deficitul trece de 200 milioane de lei în fiecare an. Și crește. Singura soluție pentru a putea demara un proiect multianual de refacere și reabilitare a drumurilor din Chișinău este finanțarea externă consistentă. Banii din buget au fost folosiți an de an doar pentru a plomba acolo unde nu se mai putea pur și simplu circula. Mai mult decât atât, trebuie să privim cu atenție modul în care se licitează și lucrează la drumuri în Chișinău și în Republica Moldova. S-a dovedit că dacă facem treabă de mântuială, ca să umplem buzunarele unuia sau altuia, în doar câteva luni, partea carosabilă aparent refăcută a cedat din nou. Ceea ce este ieftin și de proastă calitate nu rezistă. Nu are rost să vorbim aici despre cum se face încă recepția lucrărilor de la drumuri în primărie, despre cum nu se respectă fișele de execuție. Dar, vreau să-i informez pe cetățenii orașului că toate aceste practici dubioase, oculte și netransparente vor înceta imediat. Costurile necesare refacerii întregii rețele le poate calcula orice om responsabil. Finanțarea unui astfel de proiect multianual poate fi asigurată doar din surse externe, surse la care, să-mi fie scuzată lipsa de modestie, doar noi, cei din ACUM, avem acces. Recenta deblocare a fondurilor europene guvernamentale și ministeriale a fost posibilă doar după ce am preluat guvernarea. Pentru toți ceilalti, această opțiune nu există. Numele străzilor care vor intra cu prioritate în proiectul serios și strategic despre care vă vorbesc, proiect pe care-l voi coordona personal alături de profesioniștii cinstiți din primărie și alături de experții din România care vor lucra alături de noi, aici, la Chișinău, vor fi comunicate imediat după ce vom finaliza analiza serioasă pe care dorim să o facem pe acest subiect. Orice alt candidat care lansează cifre halucinante, nume de străzi care vor fi imediat refăcute, costuri exacte și alte astfel de “mărțișoare” electorale este un mare mincinos. Pentru că un studiu serios nu se face peste noapte așa cum. Îi îndemn pe toți candidații să spună ADEVĂRUL înainte de alegeri, nu după acestea. Așa fac eu, așa voi face întotdeauna, pentru că sunt un om serios și asumat. Oamenii nu mai trebuie mințiți, insultați, păcăliți, ademeniți. Dacă nu renunțăm la astfel de practici, nu vom face nici un pas înainte, în viitor. 

Care este strategia Dvs. pentru trotuare calitative? Care vor fi primele trotuare care vor fi reparate? Care sunt costurile estimate și sursa fondurilor? 

Am un răspuns similar și la această întrebare. În mod evident, doresc ca reabilitarea rețelei de drumuri să se producă după un proiect elaborat la detaliu și cu finanțarea necesară în spatele său. Sunt adeptul lucrului bine făcut, motiv pentru care, în mod evident, trotuarele drumurilor care vor intra în reabilitare vor fi, la rândul lor, refăcute. Dar, atenție, să nu uităm că acest proiect trebuie gândit în coordonare completă cu un alt proiect, la fel de serios, în ceea ce privește parcările din Chișinău. Lipsa locurilor de parcare îi obligă pe conducătorii auto să-și parcheze mașinile pe trotuare. Trotuarele, conceptual și practic vorbind, au o altă destinație. Vom supune dezbaterii publice un proiect prin care să finanțăm construcția de parcări ecologice, să redăm trotuarele pietonilor, să sistematizăm traficul rutier, să reabilităm drumuri. Ceea ce vreau să se înțeleagă încă de la început este că în mandatul meu nu se va mai plomba drumul sau trotuarul cu roaba și lopata, pe orice vreme, în orice condiții. Vom face lucrări publice care să dureze, facem doar cu garanții extinse, vom face totul pentru Chișinăul viitorului, nu pentru mâine sau doar pentru câteva săptămâni. Nu vom face nimic electoral, vom face așa cum fac cei din dreapta Prutului, de la Iași și până la Bruxelles. Bine este cum fac ei de atâția și atâția ani, nu cum am făcut noi până acum. Dacă dorim să ne schimbăm viața cu adevărat, suntem obligați să facem totul mult mai bine.


Ion Ceban
Ion Ceban
Care este strategia Dvs. pentru drumuri calitative? Care vor fi traseele principale care vor fi reparate? Care sunt costurile estimate și sursa fondurilor?

Drumurile sunt una din problemele principale ale Chișinăului, practic în toate sondajele locuitorii capitalei o enunță printre primele. Nu este simplu sa rezolvi rapid o problemă lăsată fără atenție zeci de ani, însă am avut mai multe consultări cu experți în domeniu și pot să afirm că drumurile Chișinăului vor fi reparate. Nu ar fi corect acum să enumăr anumite străzi, deoarece majoritatea necesită reparații, chiar și cele care au fost, cică, reparate, ca de exemplu bulevardul Ștefan cel Mare.  

Reparațiile vor fi făcute conform unui plan prestabilit, reieșind din priorități, iar abordarea va fi în conformitate cu prevederile și normele moderne de proiectare și construcție a străzilor urbane.

Planific anual să investim în reparația curentă și capitală a drumurilor circa 300 de milioane lei. Banii vor fi din bugetul municipal, dar și atrași din exterior. 

 Care este strategia Dvs. pentru trotuare calitative? Care vor fi primele trotuare care vor fi reparate? Care sunt costurile estimate și sursa fondurilor? 

Reparația trotuarelor trebuie să se regăsească în planul de reabilitare a străzilor unde să fie prevăzută finanțare pentru amenajarea teritoriului adiacent, ca să nu permitem degradarea trotuarelor. Problema e că străzile se mai repară într-un fel sau altul, iar trotuarele rămîn în gropi. În marea majoritate reparațiile trotuarelor se face prin pavare, cel mai frecvent lucrările sunt de calitate joasă și timp de o iarnă tot pavajul se prăbușește și se distruge.   În programul meu de reabilitare a infrastructurii drumurilor reparația trotuarelor este privită în complex. Și, deși mereu s-a spus că nu sunt suficiente resurse, problema ține mai mult de eficiența gestiunii banilor alocați, decît de cantitatea lor.


Dorin Chirtoacă
Dorin Chirtoacă
Care este strategia Dvs. pentru drumuri calitative? Care vor fi traseele principale care vor fi reparate? Care sunt costurile estimate și sursa fondurilor?
 • Finalizarea reconstrucției străzilor:  Ion Creangă, 31 august, Tighina, Alexandru cel Bun, inclusiv cu înlocuirea rețelelor subterane, în cadrul programului BERD, BEI si UE (15 mln. Euro), ele sunt bugetate;
 • Construcția sensului giratoriu la intersecția străzilor Calea Orheiului și Studenților pentru fluidizarea traficului (surse bugetare, proiectul tehnic este făcut)
 • Modernizarea infrastructurii rutiere și a nodurilor de transport: nodul de circulație Calea Basarabiei,  reconstrucția str. Albișoara, construcția str. Mesager (continuarea str. Albișoara până la bd. Calea Ieșilor), finalizarea construcției bulevardului Mircea cel Bătrân (tronsonul str. Ion Dumeniuc – str. Bucovinei, lărgirea sos. Hâncești etc,  proiecte propuse spre finanțare la IFC, BERD si BEI, proiecte tehnice făcute;
 • Continuarea amenajării de sensuri giratorii și alte măsuri pentru fluidizarea traficului: Albișoara – Puskin, Pelivan – Tudor Vladimirescu (Durlești), Șoseaua Muncești – Sângera, semafoare inteligente, bandă specială pentru transportul public, ridicarea automobilelor parcate neregulamentar, excluderea venirii la fața locului a poliției în cazul accidentelor minore etc (surse bugetare și modificări de legislație);
 • Promovarea conceptului de reconstrucție a arterelor orașului pentru crearea de fluxuri de transport, fără semafoare, astfel încât să fie posibile intrarea și ieșirea din oraș în mod rapid, în sistem de circulație pe șosea/autostradă și o integrarea astfel mai bună cu suburbiile și raioanele învecinate.
 • Obținerea din partea Guvernului și a partenerilor externi de dezvoltare a deblocării lucrărilor de reabilitare și construcție a șoselei de centură a Chișinăului (surse: BEI, BERD). Îmbunătățirea circulației în zona străzii Industriale, pentru a crea o alternativă transportului de tranzit (surse bugetare).

Care este strategia Dvs. pentru trotuare calitative? Care vor fi primele trotuare care vor fi reparate? Care sunt costurile estimate și sursa fondurilor? 

 • Odată cu reconstrucția străzilor menționate mai sus, avand in vedere ca este vorba despre reconstrucție capitală, este obligatorie și refacerea trotuarelor. Așa cum s-a facut și în cazul străzilor reabilitate până acum. Sursele sunt cele menționate mai sus, precum și cele bugetare.
 • Având în vedere abundența rețelelor aflate în subteran (cabluri electrice, de telefonie, rețele de canalizare, apeduct, termoficare etc) soluția optimă pentru trotuare este pavajul și nu asfaltul. Pavajul urmează a fi de model similar și conform standardelor aplicate în cadrul reconstructiei străzilor in programul BERD, BEI, UE. De asemenea,urmează a fi amplasat și pavaj tactil pentru persoanele cu handicap. Calitatea pavajului trebuie să corespundă standardului deja atins: pavaj rezistent la frig, care nu se macină, testat în acest sens. Acest lucru este obligatoriu și pentru agenții economici care reabilitează din cont propriu porțiuni de trotuar.
 • La reparație vor avea prioritate trotuarele cele mai intens circulate, în acest sens fiind nevoie de actualizarea informației și situației în fiecare sector. Apoi urmează conform prioritatii zonele unde sunt amplasate obiective sociale: școli, spitale, grădinițe, etc.