33% din chişinăuieni consideră lipsa curăţeniei o problemă prioritară a oraşului. Conform unui sondaj, locuitorii sectorului Rîşcani sunt cei mai deranjaţi de aceasta.

Vitalii Voznoi
Vitalii Voznoi
Care vor fi acțiunile pe care le veți face pentru a înlătura murdăria?

Este timpul pentru Chișinău să învețe din experiența altor țări pentru a scăpa de gunoi. Nu are niciun sens să vă repovestesc toate metodele posibile pentru eliminarea gunoiului și a murdăriei, cu abordările existente din partea Direcției Locativ-Comunale și a Direcției de Arhitectură. Rapoartele săptămânale ale pretorilor cu privire la strângerea gunoiului, murdăriei, frunzișul, sunt, de asemenea, un fel de împușcat la vrăbii.

Doar abordările moderne (executate de structurile primăriei, indeferent de cum acestea sunt numite) și monitorizarea strictă pot face diferența. Orice altceva – cercetări, strategii, analize – nu va conduce la schimbări semnificative.


Victor Chironda
Victor Chironda
Care vor fi acțiunile pe care le veți face pentru a înlătura murdăria?

Glodul și praful care inundă străzile din Chișinău sunt rezultatul gestionării incorecte a spațiilor verzi și a terenurilor din oraș. Această problemă poate fi depășită prin implementarea unui program municipal de amenajare urbană care să prevadă măsuri de eliminare a surselor de glod și praf din oraș. Prin amenajarea peluzelor, a drenajului, fîșiilor verzi și a canalelor pluviale și prin utilizarea pavajului permeabil pentru parcări vom opri scurgerea glodului de pe spațiile verzi. Prin monitorizarea strictă a șantierelor de construcție, a lucrărilor de reparații și a terenurilor private va fi prevenită răspîndirea glodului și prafului pe străzile din oraș. De asemenea, vom elabora un Regulament de amenajare și întreținere a spațiilor verzi care va poate ajuta proprietarii și administratorii de terenuri să amenajeze corect spațiile gestionate pentru ca să prevină erodarea solului și generarea de praf și glod.

Noi vom realiza salubrizarea orașului prin curățarea sistematică a străzilor, curățarea gurilor de captare și canalelor de scurgere pluvială, modernizarea sistemului de colectare și evacuare a gunoiului menajer.

În privinţa gestiunii deşeurilor distingem 2 priorităţi:

 1. Vom asigura o dezvoltare durabilă pentru operatorul de evacuare a deșeurilor, prin elaborarea unui plan multianual de dezvoltare, dotarea cu echipament modern şi motivarea adecvată a personalului. Planul de dezvoltare trebuie să prevadă eficientizarea activităţii, reducerea cheltuielilor, bugetul investiţional şi sursele suplimentare de venituri pentru recuperarea investiţiilor.
 2. Vom elabora un proiect de sortare și procesare a deșeurilor, după exemplele orașelor din Europa de Est. Materialele reciclabile pot fi reutilizate sau comercializate (inclusiv la export), iar celelalte deşeuri pot fi folosite pentru producerea de energie electrică şi termică. Totodată vom prevedea cerinţe ecologice stricte, pentru a preveni poluarea mediului. O parte componentă a acestui proiect trebuie să fie sortarea deşeurilor la nivelul fiecărei gospodării. Pe lângă instalarea urnelor de colectare separată a deşeurilor, este necesară desfăşurarea unei campanii de informare a locuitorilor oraşului despre necesitatea, scopul şi modul de sortare separată a deşeurilor.

Valeriu Munteanu
Valeriu Munteanu
Care vor fi acțiunile pe care le veți face pentru a înlătura murdăria?

Cea mai necesară acțiune în acest sens este restructurarea prin comasare a structurilor municipale responsabile actualmente de salubrizare (Spații Verzi, ÎMGFL-ri, ÎMPSL-ri, Autosalubritate și Exdrupo), astfel va exista un singur responsabil de curățenie și rezultatele vor apărea foarte repede.


Dorin Chirtoacă
Dorin Chirtoacă
Care vor fi acțiunile pe care le veți face pentru a înlătura murdăria?
 • Înlocuirea de urgență a flotei pentru deszăpezire și aducerea acesteia la standarde europene a acestui serviciu. Drept model servește autospeciala Mercedes oferită de către orașul înfrățit Mannheim, din Germania, în anul 2016. Utilajele actuale împrăștie anual peste 10000 de tone de nisip pe timpul iernii, ceea ce reprezinta întreaga PMAN, cu un strat având grosime de 1 m. Tot acest nisip amestecat cu restul murdăriei din oraș se transformă în noroi și praf, de care nu putem scăpa tot anul.
 • Continuarea amenajării de parcări rezidențiale, gratuite pentru locuitori, în curțile de bloc și pe aliniamentul stradal, din pavaj ecologic, astfel încât automobilele să nu fie parcate în noroi, care primăvara și toamna este dus astfel în tot orașul. Până acum au fost create circa 10000 de locuri de parcare în acest sens.
 • Delimitarea și transmiterea spre administrare a terenurilor din jurul blocurilor locative și a  cladirilor în general, către administrațiile acestor complexe de clădiri, cu obligarea amenajării cu pavaj, iarba și vegetație, îngrijirea corespunzătoare a acestor spații anul împrejur (este nevoie și de modificare de legislația în acest sens)
 • Reformarea serviciilor de gestionare a fondului locativ, salubrizare și evacuare a deșeurilor din Chișinău, conform proiectului de 25 milioane Euro, finanțat de BERD, BEI și UE.

Teodor Cârnaț
Teodor Cârnaț
Care vor fi acțiunile pe care le veți face pentru a înlătura murdăria?

Vom promova și îmbunătăți calitatea aerului, iar obiceiurile locuitorilor din Chișinău se vor schimba treptat, prin următoarele obiective:

 • construirea unei uzine eco de prelucrare a deșeurilor cu cele mai noi tehnologii (în primii doi ani de mandat);
 • finalizarea reconstrucției stației de epurare;
 • evaluarea stării ecologice a litoralului râului Bâc, cât și reabilitatea acestuia;
 • amplasarea în toată municipalitatea a 5000 tomberoane pentru sortarea deșeurilor, la așa o distanță ca persoanelor să le fie comod și ușor să le folosească. La fel, se va supraveghea ca acestea să fie descărcate regulat și la necesitate. Sortarea deșeurilor se va finaliza cu reutilizarea lor;
 • plantarea a cel puțin 1000 copaci anual și amenajarea cu flori decorative multianuale;
 • implementarea serviciilor de curățare inovative, dezinfectare și spălare a blocurilor de locuit, cât și a străzilor, toate prestate pe timp de noapte, fără zgomot;
 • vom încuraja implicarea civică în desfășurarea activității de salubrizare prin acordarea diferitor priorități a soluționării problemelor din acele sectoare ale urbei care au dat dovadă de cel mai înalt activism civic;
 • vom amplasa cât mai multe indicatoare de atenționare a locuitorilor, inclusiv și consecințele nerespectării regulilor de utilizare sau aflare în spațiul public.

Vitalie Marinuţă
Vitalie Marinuţă
Care vor fi acțiunile pe care le veți face pentru a înlătura murdăria?

Orașul Chișinău cândva se consideră unul dintre cele mai verzi și curate orașe din spațiul post sovietic, fapt ce nu mai este valabil acum. Datorită managementului defectuos în ultimii 25 de ani suprafețele verzi din Chișinău s-au redus cu circa 1500 de hectare, bazinele acvatice nu sunt bune pentru scăldat și pescuit, iar spațiile pentru recreere sunt în stare deplorabilă. În oraș dăinuie o putoare insuportabilă.  Foarte mulți membri ai familiilor noastre și prieteni suferă din cauza aerului poluat. 

 1. Vom soluționa problema deșeurilor prin implementarea unei strategii moderne de sortare, colectare, reciclare și stocare. Implementarea unui PPP pentru construcția unei uzine de sortare și reciclare a deșeurilor.
 2. Vom pleda împotriva construcției uzinei pentru incinerarea deșeurilor pe teritoriul municipiului Chișinău din cauza nocivității procesului și efectului negativ asupra populației din vecinătate. 
 3. Vom construi o nouă stație de epurare din atrăgând fonduri Europene, dar și bani din bugetul Municipiului.
 4. Vom salubriza, amenaja și ulterior întreține bazinele acvatice, plajele, parcurile, zonele verzi și râul Bâc cu afluenții săi.
 5. Vom moderniza Planul de Amenajare Teritorială a Municipiului.
 6. Vom întreprinde măsurile necesare pentru a diminua nivelul de poluare a aerului.
 7. Vom stopa defrișarea ilegală a arborilor și interzice construcțiile în parcurile și spațiile verzi.
 8. Vom extinde spațiile verzi și voi încuraja menținerea acestora în curțile orașului.
 9. În funcție de prioritate, vom asigura localitățile din suburbiile Municipiului cu apă potabilă, sistem de canalizare, gaze naturale și drumuri calitative. 
 10. Vom crea şi dezvolta în oraș și suburbii zone noi de recreere şi odihnă.

Ion Ceban
Ion Ceban
Care vor fi acțiunile pe care le veți face pentru a înlătura murdăria?

Voi insista asupra eficientizării lucrului Regiei Autosalubritate, în primul rînd. Știm că parcul de autospeciale necesită renovare și am făcut tot posibilul ca Consiliul Municipal să aloce resurse pentru procurarea autospecialelor noi. Doar în 2018 au fost procurate 12 unități, numai în luna septembrie curent au fost procurate 278 de containere noi.  În CMC am promovat programe de amenajare a parcurilor, spațiilor verzi, scuarurilor. Toate aceste acțiuni vor fi continuate și, totodată, va fi creată o infrastructură modernă de colectare a deșeurilor, inclusiv sortarea strictă. Evident că pentru a avea un oraș curat e nevoie și de cultura noastră, a tuturor. Putem avea cele mai performante tehnologii, dar nu ne vor fi de mare folos atît timp, cît aruncăm gunoiul alături de tomberon.


Alexandru Fetescu
Alexandru Fetescu
Care vor fi acțiunile pe care le veți face pentru a înlătura murdăria?

Practica țărilor dezvoltate arată că sistemele de salubrizare din orașe sunt cel mai eficient gestionate în cadrul parteneriatelor publice-private. În cazul municipiului Chișinău, mai e nevoie de dotarea tehnică a Regiei Autosalubritate, dar și ÎMGFL, deschiderea mai multor  puncte de colectarea a deșeurilor reciclabile (plastic, hârtie, sticlă, metal). Nu în ultimul rând, ar trebui mai multă exigență la eliberarea autorizațiilor de funcționare pentru activitatea economică, deoarece actualul aviz ecologic este o formalitate.


Andrei Năstase
Andrei Năstase
Care vor fi acțiunile pe care le veți face pentru a înlătura murdăria?

Acțiunile mele vor fi foarte simple și sunt specifice unui om care vrea să trăiască într-un oraș curat. Facem curățenie totală în Chișinău, apoi vom avea grijă ca cei care nu o păstrează să fie sancționați. În prima etapă vom derula campanii foarte serioase de responsabilizare socială. Vom spune oamenilor că lucrurile trebuie să se schimbe. Încet, dar sigur și ireversibil. Am spus și o voi repeta mereu. Este mai greu să schimbi mentalități decât să faci 1000 km de drum. Dar eu am încredere și curaj că vom decide cu toții să renunțăm la deprinderile noastre nu tocmai bune și să împrumutăm unele noi, moderne și europene. Dacă noi nu păstrăm curățenia orașului, 10 primării nu vor putea face curat, iar costurile cu salubritatea vor crește și mai mult. Este nevoie de investiții în utilaje și mașini pentru Autosalubritate. Sunt acolo mașini care au vârsta mea. Vom utila Chișinăul cu mobilier urban specific, vom deschide cu adevărat tema colectării selective a deșeurilor și vom demara alături de partenerii noștri de dezvoltare proiecte comune pe subiectul salubrității și a mediului. Sunt foarte multe de făcut și în acest domeniu, le vom face pe toate. Le vom face bine și foarte asumat încă de la început. Eu nu vreau să cârpesc, eu vin la Primăria Chișinău să construiesc! Pe termen lung, durabil, modern și după modele europene.