15% din chişinăuieni consideră aspectul oraşului o problemă prioritară. Conform unui sondaj, cetăţenii sunt deranjaţi de drumurile și trotuarele stricate, gunoiul de pe străzi, clădirile în stare avariată și lipsa unui stil unic. Locuitorii sectorului Botanica sunt cei mai afectaţi de această problemă.

Victor Chironda
Victor Chironda
Ce considerați că ar trebui îmbunătățit, în primul rând, în ceea ce ține de aspectul orașului? Cum trebuie de realizat asta?

Gunoiul vizual este generat de panouri publicitare, bannere, reclame, fațade degradate, gherete, trotuare sparte, parcări haotice și copaci neîngrijiți. Ambuteiajele, șantierele de construcție și reparație neamenajate, reclamele audio generează gunoi sonor care irită și stresează pietonii.

Vom asigura eliminarea gunoiului vizual prin implementarea Ghidului de Design al Străzilor și elaborarea și implementarea unui Cod de Design Urban care să reglementeze strict amenajarea fațadelor și reclamelor. Poluarea sonoră poate fi redusă prin măsuri de calmare a traficului în zonele centrale și reglementarea strictă a șantierelor de construcție și reparație.

Vom adopta normative cu privire la finisarea exterioară a clădirilor. Faţadele construcţiilor multietajate pot fi reabilitate în cadrul proiectului de eficienţă energetică şi termoizolare a blocurilor. 

Vom aproba şi vom monitoriza respectarea regulilor de întreţinere a arborilor şi tăierea crengilor, defrişarea şi plantarea arborilor. 


Dorin Chirtoacă
Dorin Chirtoacă
Ce considerați că ar trebui îmbunătățit, în primul rând, în ceea ce ține de aspectul orașului? Cum trebuie de realizat asta?

Centrul istoric:

 • Păstrarea și restaurarea monumentelor de importanță locală și națională / republicană astfel încât să fie aduse la forma lor originală, păstrarea în ansamblu a centrului istoric în volumetria actuală a clădirilor, inclusiv cele care nu sunt monumente de arhitectură cu reconstrucție în aceeași dimensiuni, cu  adăugarea unui nivel și/sau mansardă, fără să fie depășită media înălțimii clădirilor din cartier. Astfel va fi păstrat stilul și atmosfera centrului vechi, dar în același timp vor fi reconstruite casele existente, cu un nivel, acoperite cel mai des cu ardezie, având un aspect delăsat și depășit.

Întreg orașul:

 • Aprobarea unei game coloristice în construcții pornind de la culoarea materialelor naturale utilizate istoric în zonă: piatra alba de calcar, cărămidă, țiglă, var, nisip, lemn etc; Adoptarea acestor reguli ține de competența CMC.
 • Implementarea proiectului BERD, BEI, UE de eficiență energetică (proiect în valoare de 500 milioane Euro, prima tranșă de aprobare fiind de 25 milioane euro, anveloparea termică și reabilitarea tuturor clădirilor  din mun. Chișinău spitale, școli, grădinițe și blocuri locative. Zugrăvirea fațadelor reabilitate conform paletei de culori menționate mai sus, astfel încât întreg orașul să capete un aspect nou, dar respectând stilul tradițional. 
 • Obligarea proprietarilor privați de clădiri, în special din centrul istoric (care sunt 99 %), să-și renoveze la timp și să întrețină permanent și corespunzător fațadele clădirilor (pentru aceasta este nevoie de modificat legislația). În caz de abateri, primăria ar putea face lucrări de reabilitare, din contul micșorării cotei părți a proprietarului inițial (regula existentă la Viena, de ex.)
 • Adoptarea regulii (competența aparține CMC) distanței minime între clădiri, distanța care să fie egală cu cel puțin ½ din înălțimea clădirii mai înalte din cele doua învecinate. Actualizarea planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism, elaborarea planurilor urbanistice zonale și de detaliu în raza întregului municipiu, actualizarea registrului monumentelor de arhitectură din mun. Chișinău. Asigurarea dezvoltării suburbiilor municipiului Chișinău, odată cu dezvoltarea orașului;
 • Dezvoltarea mobilității urbane, amenajarea de noi zone pietonale: str. Tricolorului, parcurile centrale, inclusiv PMAN, zona Muzeului de Istorie și a Bibliotecii Naționale, zona străzii Veronica Micle, zona pieței centrale (cu reorganizarea cu strămutarea autogării) s.a., amenajarea iluminatului public integral pe baza de LED sau alta tehnologie avansată;etc.de zone pietonale și în sectoare (PPP), proiectarea rețelei pistelor pentru bicicliști
 • Asigurarea unui raport între spațiile verzi ale municipiului (parcuri, păduri lacuri etc) și spațiile urbanizate de 60:40 sau mai mare (după exemplul orașului Viena care are un raport de 52:48);
 • Respectarea statutului Chișinăului de oraș verde, delimitarea și înregistrarea cadastrală a hotarelor tuturor spațiilor verzi (scuaruri, parcuri, păduri – parc) pentru neadmiterea diminuării acestora, concepte noi de amenajare a parcurilor. Asigurarea menținerii aleilor de arbori pe ambele părți a tuturor străzilor la distanța de 5-10 m unul de altul; 
 • Curățarea și reabilitarea albiei râului Bâc, de la izvoare până la gura de vărsare, cu spații verzi amenajate în adiacent, alei, zone de agrement în raza orașului (după modelul amenajarii râurilor în orașele europene: Mannheim, Viena, Praga, București) etc.

Teodor Cârnaț
Teodor Cârnaț
Ce considerați că ar trebui îmbunătățit, în primul rând, în ceea ce ține de aspectul orașului? Cum trebuie de realizat asta?

Ținând cont de faptul că scopul proiectelor noastre nu se rezumă primordial pe renovarea fizică, ci mai degrabă pe modul în care va fi dezvoltată relația dintre oraș și comunitate, iar în lista de priorități ale noastre ce ține de aspectul orașului se includ: 

 1. Vom planifica și organiza orașul spre a fi unul funcțional pentru oameni și vom reamenaja și crea locuri confortabile și sigure, asigurându-ne permanent de calitatea drumurilor, marcarea cu diferite culori a acestora, reconstruirea trotuarelor și a tuturor pasajelor subterane, iluminării și siguranței orașului per ansamblu. Totodată, ne vom asigura ca arhitectura anumitor clădiri fie ele administrative sau istorice, să nu fie separate de proiectul general urban, ci conectate prin diverse mijloace pentru a crea un dialog continuu între oameni și spațiul din jurul acestor edificii.  
 2. Restructurarea tuturor piețelor pentru a oferi un cadru de reglementare care ar ajuta la creșterea afacerilor mici și mijlocii, la păstrarea siguranței alimentare și la o destinație mai atractivă pentru cumpărători. În acest sens, se va reface spațiul liber al pieței pentru a crea standuri închise pentru furnizori și spații de depozitare blocate, marfa și condițiile de întreținere a spațiului vor fi strict monitorizate, vom lărgi traseele pietonale pentru a permite circulația mai ușoară pentru cumpărători, iar toate acestea în cele din urmă vor duce la o creștere mare a oportunităților de angajare în câmpul muncii.

Valeriu Munteanu
Valeriu Munteanu
Ce considerați că ar trebui îmbunătățit, în primul rând, în ceea ce ține de aspectul orașului? Cum trebuie de realizat asta?

Infrastructura învechită și haosul arhitectural creează cele mai mari probleme ce țin de aspectul orașului. Avem nevoie de o ordine arhitecturală mai strictă, inclusiv „repararea” greșelilor admise în anii 1990 și 2000. Dezordinea și murdăria la fel sunt mari probleme. Avem nevoie de spirit organizatoric și reguli urbanistice respectate cu strictețe.


Vitalii Voznoi
Vitalii Voznoi
Ce considerați că ar trebui îmbunătățit, în primul rând, în ceea ce ține de aspectul orașului? Cum trebuie de realizat asta?

De câțiva ani încoace, s-a pus problema dezvoltării unui cod de design modern normal pentru oraș, există chiar sugestii de la anumiți „experți” pe site-ul primăriei. Cu toate acestea, în condițiile în care orașul reprezintă un amestec de conflicte ale diferitelor grupuri ale populației și probleme elementare nesoluționate (cum ar fi mirosurile de la stațiile de epurare sau trotuarele sparte), mi se pare o pierdere de timp de vorbit despre aspectul orașului.

Deși în viitor, anume cu acest lucru ar trebui să se ocupă Direcția de Arhitectură, care acum nu vede altceva decât proiecte bune de corupție. Alte aspecte ale atractivității orașului – parcuri, spații publice și simboluri – nu pot fi luate în considerare decât după nivelarea situației actuale din cadrul primăriei.


Vitalie Marinuţă
Vitalie Marinuţă
Ce considerați că ar trebui îmbunătățit, în primul rând, în ceea ce ține de aspectul orașului? Cum trebuie de realizat asta?

În primul rând trebuie să stopăm criza ecologică din oraș.  Mirosul neplăcut, care deja de timp bun dăinue asupra orașului și murdăria în care ne înnecăm sunt prioritățile numărul unu pentru a schimba aspectul orașului. 

 1. Vom construi o nouă stație de epurare din atrăgând fonduri Europene, dar și bani din bugetul Municipiului.
 2. Vom salubriza, amenaja și ulterior întreține bazinele acvatice, plajele, parcurile, zonele verzi și râul Bâc cu afluenții săi.
 3. Vom soluționa problema deșeurilor prin implementarea unei strategii moderne de sortare, colectare, reciclare și stocare. Implementarea unui PPP pentru construcția unei uzine de sortare și reciclare a deșeurilor.
 4. Vom pleda împotriva construcției uzinei pentru incinerarea deșeurilor pe teritoriul municipiului Chișinău din cauza nocivității procesului și efectului negative asupra populației din vecinătate. 
 5. Vom interzice construcțiile în partea veche a orașului până la elaborarea și aprobarea unui concept de păstrare a patrimoniului.

Ion Ceban
Ion Ceban
Ce considerați că ar trebui îmbunătățit, în primul rând, în ceea ce ține de aspectul orașului? Cum trebuie de realizat asta?

Ca să aducem capitala la faima ei de oraș verde, construit din piatră albă, avem strictă nevoie de Concepția de dezvoltare durabilă a municipiului Chișinău și de actualizarea Planului Urbanistic General care va fi respectat cu strictețe. Doar astfel putem stopa practica de construcție a blocurilor fără nici o regulă și concept arhitectural unic prin parcuri, pe trotuare și în cele mai neverosimile locuri. Îmi propun în doi ani aprobarea și începerea implementării Planului de mobilitate urbană durabilă prin care să avem o viziune strategică de dezvoltare a infrastructurii rutiere și pietonale, a transportului public, organizarea parcărilor și crearea infrastructurii pentru bicicliști. Planific aprobarea unui concept de reabilitare a zonei istorice a Chișinăului. Evident că voi continua proiectele de reabilitare a parcurilor, havuzurilor și a fondului locativ. 


Alexandru Fetescu
Alexandru Fetescu
Ce considerați că ar trebui îmbunătățit, în primul rând, în ceea ce ține de aspectul orașului? Cum trebuie de realizat asta?

Întreprinderile municipale, care se ocupă de salubrizarea și întreținerea spațiilor verzi trebuiesc reformate. Acestea pur și simplu nu au lucrat până în prezent!


Andrei Năstase
Andrei Năstase
Ce considerați că ar trebui îmbunătățit, în primul rând, în ceea ce ține de aspectul orașului? Cum trebuie de realizat asta?

Programul meu și al echipei ACUM pentru Chișinău conține o secțiune distinctă care acordă atenție necesității de a ne asuma toții o identitate urbană și culturală a orașului nostru. Trebuie să stabilim în ce fel de oraș vrem să trăim, care este direcția lui de dezvoltare, care sunt caracteristicile care-l pun în rând cu alte capitale europene, dar care-l fac, în egală măsură, atractiv din toate punctele de vedere, turistic mai ales. Trebuie să construim o strategie de dezvoltare pe cel puțin 10-20 de ani, să respectăm această strategie și să o susținem prin tot ceea ce poate fiecare dintre noi și prin proiecte serioase, inclusive și generatoare de beneficii pentru oraș și pentru oamenii lui. Trebuie să avem curaj să punem Chișinăul pe harta financiară, culturală și turistică a Europei.

Voi asuma aceasta misiune în detaliu. Voi sprijini arta, cultura, sportul și voi crea o comisie din care să facă parte exponenți notorii ai societății civile, urbaniști, arhitecți, manageri culturali, profesioniști în turism, oameni de afaceri, universitari. Vom dezbate, vom lucra la un astfel de proiect, îl vom prezenta oamenilor, apoi îl vom supune deciziei acestora. Un astfel de proiect este obligatoriu și poate garanta renașterea spirituală a orașului nostru, reactivarea sentimentului corect de apartenență la o comunitate și creșterea gradului de responsabilizare civică. Închei acest răspuns spunându-vă că sunt unul dintre cei care au credința că doar dacă oamenii decid să se schimbe își vor putea schimba orașul și țara. Iată de ce aspectul despre care mă întrebați este o mică, dar o foarte mică părticică din strălucirea pe care am de gând, prin munca, credința și determinarea mea, să o redau, alături de toți oamenii buni, cinstiți, drepți și curajoși, orașului pe care îl iubim atât de mult.