13% din chişinăuieni consideră corupţia o problemă prioritară. Conform unui sondaj, locuitorii sectoarelor Botanica și Rîşcani sunt cei mai deranjaţi de această problemă.

Valeriu Munteanu
Valeriu Munteanu
Care credeți că este cauza corupției din administrația publică locală? Cum vă propuneți să o rezolvați?

Corupția din primăria Chișinău nu poate fi individualizată, este o parte a unei stări generale a societății noastre. Lupta cu corupția este sarcina primordială a Guvernului dar și a guvernărilor locale în mod implicit și aici și a autorităților de la Chișinău. Problema corupției mari se rezolvă în momentul în care venind la primărie nu voi permite proliferarea acestui fenomen, iar corupția mică (dar multă) poate fi combătută prin „îndepărtarea” a funcționarilor publici de cetățean, sau mai bine spus digitalizarea serviciilor primăriei.


Vitalii Voznoi
Vitalii Voznoi
Care credeți că este cauza corupției din administrația publică locală? Cum vă propuneţi să o rezolvați?

Cel mai important motiv sunt mecanismele de luare a deciziilor incorect structurate, ce este agravată de legi, regulamente, decizii ale primarului și ale consiliului municipal, care se contrazic. Ținând cont de componența primăriei și a consiliului municipal (pe principiul politic) și în lipsa completă a activității organelor de reglementare (cu excepția acțiunilor demonstrative CNA), se creiază terenul fertil pentru corupție. 

Soluția constă în eliminarea acestor cauze cu condiția transparenței totale a tuturor proceselor (vedeți apelul pentru transparență din 2018). Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de bază pentru transparență, atunci toate planurile frumoase anticorupție ale oricărui candidați frumoși vor rămâne neîmplinite.


Teodor Cârnaț
Teodor Cârnaț
Care credeți că este cauza corupției din administrația publică locală? Cum vă propuneţi să o rezolvați?

Cauza corupției din administrația publică locală în opinia noastră ține de: salariile mici, nemotivarea funcționarului, proceduri complexe birocratice și lipsa transparenței.

Următoarele sunt soluțiile ce le propunem pentru a reduce la maxim acest flagel:

 

 • Accesibilitatea informației cu privire la realizarea bugetului municipal și a activității Consiliului și a Primarului General; vom accelera și extinde inițiativele de date deschise și vom pune la dispoziție digitală informațiile locale, astfel încât chișinăuienii să le poată accesa și utiliza cu ușurință. Ordinea de zi va fi afișată cu 10 zile înainte de ședința CMC fără dreptul de a fi completată cu noi proiecte de decizie în ziua ședinței, deoarece anume prin aceste proiecte care apar pe ultima sută de metri, de multe ori se promovează interese ascunse;
 • Implementarea sistemului de management a calității ISO-9001 în cadrul Primăriei mun. Chișinău și în toate instituțiile subordonate acesteia; 
 • Reducerea cheltuielilor de întreținere a aparatului Primăriei și a instituțiilor subordonate acesteia cu 50%;
 • Evaluarea tuturor funcționarilor a aparatului Primăriei și a instituțiilor subordonate acesteia prin prisma integrității și a profesionalismului în primele 100 zile;
 • Ridicarea salariilor cu 100% a tuturor funcționarilor din aparatul Primăriei și a instituțiilor subordonate acesteia;
 • Reevaluarea salariilor conducerii tuturor întreprinderilor municipale prin reducerea acestora cu până la 100%;
 • Vom implica, în procesul decizional, pe cetățeni în mod real, constant și practic, inclusiv prin organizarea de referendumuri obligatorii pe probleme majore de interes local, atunci când Primarul și Consiliul Municipal nu ajung la o înțelegere;
 • „Totul într-un singur loc” – vom deschide oficii speciale, astfel încât fiecare locuitor în 10 minute distanță de la casa sa, să poată beneficia de servicii municipale prompt și calitativ (de exemplu, primirea cererilor la diferite utilități, depunerea informației cu privire la impozitele pe bunurile imobile, posibilitatea de a face diverse plăți, asistență de specialitate în diferite domenii etc.)
 • Crearea pe lângă Primarul General a Consiliilor Consultative specializate: a tineretului, a pensionarilor, a veteranilor, a oamenilor de afaceri ș.a., pe bază de voluntariat.

Dorin Chirtoacă
Dorin Chirtoacă
Care credeți că este cauza corupției din administrația publică locală? Cum vă propuneţi să o rezolvați?

Cauze:  

 • Mentalitatea, salariile mici demotivante, corupția instituțiilor de stat care se ocupă de anticorupție, a instanțelor, a întregului sistem. Mai grav este ca și dacă încep a avea salarii mari, chiar de ordinul zecilor de mii de lei, problema nu se rezolvă, ci se adâncește.

Soluții:

 • Oameni cu mentalitate nouă, oameni integri, verificați în activitate, trecuți prin «foc și sabie» cum se spune,  mai multă transparență în activitate, procese automatizate de luare a deciziilor, prin simplificări, optimizări de proceduri, posibilități de formare și creștere profesională, implicarea în proiecte internaționale. În același timp, pe partea de sancțiune, fără curățarea și asigurarea integrității organelor de urmărire penală și a instanțelor de judecată, rețeaua corupției nu va putea fi diminuată, iar sancțiunile vor avea caracter selectiv și manipulator.
 • Reforma subdiviziunilor  (direcții, întreprinderi municipale, regii) conform rapoartelor de audit și proiectelor de reformă propuse de consultanți internaționali.
 • Pentru efecte mult mai vizibile în combaterea corupției în ansamblu, în RM, este nevoie de următoarele măsuri radicale: interzicere circulației cash-ului (imposibilitatea de a cumpăra cu cash bunuri și servicii în valoare mai mare de 900 Euro), declararea veniturilor și cheltuielilor tuturor persoanelor fizice din RM la sfârșitul fiecărui an (modalitate simplificată, dar care să conțină cifrele de bază ale veniturilor, sursele lor, și cele ale cheltuielilor,  astfel încât cheltuielile să nu depășească veniturile, interzicerea plății salariilor în plic, în orice domeniu, impozitarea agenților economici pe bază de rulaj și încetarea hărțuirii lor.

Victor Chironda
Victor Chironda
Care credeți că este cauza corupției din administrația publică locală? Cum vă propuneţi să o rezolvați?

Principalele cauze a corupţiei sunt remunerarea mică şi impunitatea – ferma convingere a funcționarului că nu va fi tras la răspundere.

Soluţiile generice pentru suprimarea corupţiei sunt:

 • Eliminarea funcţionarilor compromişi din sistem.
 • Elaborarea de norme şi regulamente clare pentru fiecare post și structură municipală.
 • Implicarea societăţii civile în implementarea şi monitorizarea proiectelor, monitorizarea concursurilor de angajare. 
 • Transparență și digitalizarea maximă a proceselor operaționale.
 • Remunerare adecvată a angajaților primăriei – creșterea salarială din contul optimizării aparatului municipalității și a economiilor din urma eficientizării cheltuirii banilor publici.
 • Implementarea mecanismelor de control financiar public intern și de audit intern
 • Crearea mecanismelor de raportare a cazurilor de abuz a funcționarilor municipali. 

Vom insista pe utilizarea votului electronic şi vom demara auditul celor mai importante întreprinderi municipale. Vom elabora şi aproba o nouă organigramă în funcţie de volumul de lucru şi necesarul de angajaţi, cu majorarea salariilor acestora.


Vitalie Marinuţă
Vitalie Marinuţă
Care credeți că este cauza corupției din administrația publică locală? Cum vă propuneţi să o rezolvați?

Cauza corupției în administrația publică locală este incompetența managerială a conducătorilor și lipsa transparenței decizionale. Funcțiile în Primăria municipiului au fost distribuite reeșind din apartenența politică nu pe criteriul meritocrației. 

În funcțiile care le-am exercitat am demonstrat că pot crea echipe competente și profesioniste pentru a activa în situații de criză în interesul oamenilor. 

 1. Selectarea și numirea șefilor de direcții în baza competenților profesionale, experienței manageriale, rezultatelor anterioare și încrederii personale.
 2. Organizarea concursurilor de suplinire a funcțiilor specialiștilor din Primărie în conformitate cu cele mai bune practici internaționale.
 3. Efectuarea analizei anticorupție a tuturor deciziilor, proiectelor și programelor.
 4. Efectuarea analizei strategice a situației și resurselor Municipiului Chișinău cu elaborarea priorităților de dezvoltare.
 5. Elaborarea noii structuri a Primăriei și a Planului de dezvoltare generală.
 6. Elaborarea și punerea în aplicare a unui Plan General de dezvoltare a suburbiilor. 
 7. Elaborarea bugetului Municipiului pe o perioadă de patru ani reieșind din Planul general și prioritățile de dezvoltare. 
 8. Implementarea standardelor moderne în selectarea și managementul programelor și proiectelor de dezvoltare.
 9. Transparentizarea activității Primăriei și subdiviziunilor sale prin implementarea metodelor contemporane de informare a cetățenilor (ședințele transmise în direct, deciziile plasate pe sit, ghișeul unic, ș.a)
 10. Organizarea dărilor de seamă publice privind activitatea și implementarea planurilor și bugetelor Primăriei şi a subdiviziunilor din subordine.

Ion Ceban
Ion Ceban
Care credeți că este cauza corupției din administrația publică locală? Cum vă propuneţi să o rezolvați?

Din punctul meu de vedere corupția a avut la bază netransparența activității primăriei și gestionării patrimoniului public, în primul rînd, al celui funciar și financiar, înrădăcinarea profundă a diferitor scheme dubioase. E un flagel care poate fi combătut dacă este voință și dorință. Pînă în 2021 va fi lansat sistemul electronic care va funcționa în baza principiului ”Ghișeul unic”. Angajările în funcții administrative vor fi făcute doar în baza performanțelor profesionale. Fiecare problemă va avea ”nume” și funcționarul responsabil de soluționare va purta răspundere personală.  Toate achizițiile vor fi făcute electronic. Bunurile municipale vor fi evaluate și gestionate în interes comunitar, iar deciziile care vor trezi suspiciuni – expediate pentru examinare organelor abilitate.


Alexandru Fetescu
Alexandru Fetescu
Care credeți că este cauza corupției din administrația publică locală? Cum vă propuneţi să o rezolvați?

Corupția în administrația publică centrală și locală este un fenomen destul de răspândit în lume, devenind la ziua de azi o prioritate pentru guverne. Cauzele sunt, în primul rând calitatea etică a funcționarilor, lipsa transparenţei în procesul de gestionare a bugetului public, neimplicarea cetăţenilor în identificarea şi sesizarea cazurilor de corupţie, precum şi lipsa motivării materiale a funcţionarilor. Cum poate fi prevenită și eradicată? Un cadru legislativ coerent, însoțit de măsuri manageriale care să diminueze tentaţiile de corupţie și, desigur, creșterea salariilor funcționarilor. 


Andrei Năstase
Andrei Năstase
Care credeți că este cauza corupției din administrația publică locală? Cum vă propuneţi să o rezolvați?

O țară săracă este o țară coruptă. La fel, o țară săracă este, în mod sigur, o țară coruptă. Afirmațiile sunt valabile și în cazul unui oraș. Chișinăul este în această situație. Salariile mici, nesiguranța zilei de maine, sărăcia generalizată i-au împins pe unii care au mai puțin caracter să ceară bani în schimbul unor servicii pe care erau obligați prin lege să le ofere oamenilor sau firmelor care au avut nevoie de fel de aprobări sau documente de la primărie. Primăria Chișinău, toate întreprinderile municipale și toate celelalte structuri aflate în subordinea primăriei sau a Consiliului General trebuie să fie conduse de caractere, de profesioniști. Toată lumea știe cât de pornit sunt împotriva bandiților, hoților, mafioților, corupților. Este limpede că în primărie și în toate structurile subordonate se va face foarte repede curățenie, din acest punct de vedere. Voi lucra cu mare drag cu toți oamenii buni, cinstiți, profesioniști. Cei vinovați vor pleca. Rapid și fără discuții inutile. Nimeni nu va mai avea nici un motiv să fure sau să facă parte din fel de fel de scheme de corupție sau criminale. Eu cred că este foarte simplu pentru toți oamenii din oraș. Primăria Chișinău va fi condusă de un primar care nu a furat, nu fură și nu va fura niciodată. Deci, nimeni nu va mai fura. Nici măcar un creion. Cine va mai fura, va merge la pușcărie. Și acest subiect este pentru mine, ca multe altele, nenegociabil.